Operation for brok

Operation for brok

af Kristian Kiim Jensen, læge
Åben operation eller kikkertoperation
Der findes mange forskellige måder at operere de forskellige brok på. Helt overordnet kan disse deles op i åben kirurgi og kikkertkirurgi. Åben kirurgi er den klassiske tilgang til brokoperation, hvor kirurgen med en kniv skærer i huden, og via denne åbning i huden opererer brokket. Kikkertkirurgi indebærer oftest to til fire små huller på ca. 1-2 cm forskellige steder på maven, hvorigennem kirurgen sætter instrumenter, der gør det muligt at operere brokket fra indersiden af bughulen. Denne metode giver altså mindre, men flere ar.

Der er mange gode grunde til at foretage både åben og kikkertkirurgi. For hver enkelt patient og type af brok vil kirurgen derfor vurdere hvilken tilgang, der vil give det bedste resultat. Nogle gange kan man som patient også blive inddraget i beslutningen om, hvilken operationstype der skal vælges.
Net og fiksering
De fleste brokoperationer indebærer placering af et net, for at forhindre at brokket kommer igen. Næsten alle net er lavet af syntetisk kunststof, og kan være helt, delvist eller ikke-nedbrydelige. Nettet placeres over, under eller i brokket, sådan at det hul i bugvæggen, brokket udgøres af, lukkes. Med tiden vokser nettet sammen med vævet og bliver en del af bugvæggen. Det er ikke farligt at have et net i bugvæggen, men nogle kan mærke, at nettet sidder der.

For at få nettet til at blive siddende det rigtige sted i bugvæggen skal det fikseres. Afhængigt af størrelse, placering og type af brok, kan nettet fikseres med forskellige metoder. Disse inkluderer tråd, lim og forskellige typer af skruer (tacks). De forskellige måder at fiksere nettet på, kan være forbundet med forskellige fordele og ulemper, der dog er individuelle for hver type af brok og operation. Tal derfor med den kirurg, der skal operere dig, hvis du har spørgsmål til typen af net eller fikseringsmetode.